Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 5

Welkom
Wat leuk dat u de tijd neemt om even een kijkje te nemen op de groepspagina van groep 5. Veel leesplezier gewenst!

Even voorstellen
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Simona er.
Op woensdag is juf Thea in de groep. Zij is er ook op donderdag van 10:30 tot 12:00 u, omdat juf Simona dan de Klimklas OV doet.
Juf Sonja helpt op maandag, dinsdag en donderdag met de rekenles en begrijpend lezen of taal, zodat de groepen uit elkaar kunnen en we in kunnen zoemen op de specifieke vragen van de afzonderlijke groepen.
Op vrijdag hebben wij ook nog de luxe van een stagiaire: juf Anja staat dan klaar om onze groep te ondersteunen.
Wij kunnen beschikken over twee lokalen. Tussen deze lokalen zitten 2 grote deuren die we helemaal open kunnen zetten. Zeker wanneer we in duo’s of groepjes werken, staan de deuren open en zitten we verspreid over beide lokalen.
Omdat de kinderen nogal fan zijn van de Donald Duck was het thema van onze groep snel gekozen. Ze hebben zelf de ideeën voor de raamschilderingen aangeleverd én zelf ingeschilderd. Op de smalle ramen naar de gang staan alle namen met een Donald Duck beginletter en onze verjaardagskalender heeft ook een likje Donald Duck meegekregen.

Parro
Via de beveiligde Parro-app delen we met enige regelmaat mooie momenten uit de klas met de ouders.
Verder hebben we in groep 5/6 nog niet echt huiswerk, wel vragen we regelmatig om thuis iets te leren of voor te bereiden. Hierbij denken we aan het leren van de tafels, topo voor groep 6, toetsen van wereld oriëntatie, boekenbeurten en spreekbeurten. Wanneer er iets gepland staat, zullen we dit ook melden via Parro.

De vakken
De basis van goed kunnen leren, is goed in je vel zitten. Daarom zijn de lessen van de vreedzame school een vast onderdeel van ons lesprogramma. De kinderen leren bewust op een fijne manier met elkaar om te gaan, om later goed voorbereid deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
Engels is dit jaar nieuw voor beide groepen. Iedere week vergroten we onze Engelse woordenschat en oefenen we met elkaar Engels praten. Een popliedje vormt iedere keer de start van een nieuw onderwerp.
Rekengym is een vast begrip in onze groep. In het najaar en in het voorjaar zijn we 6 weken lang iedere dag op het schoolplein te vinden om de tafels te oefenen met beweegspelletjes. Maar ook inde gewone lessen vinden we het belangrijk dat de kinderen de sommen praktisch ervaren; voelen hoe lang een kilometer is, delen doe je met snoepjes. Zo gaan de begrippen leven. Daarnaast geven we genoeg oefening om je de strategie eigen te maken. Kun je meer? Dan bieden we je uitdaging in de vorm van een plusboek en bijzondere opdrachten waarbij alle aanwezige kennis aangewend moet worden.
Bij wereldoriëntatie doen we de lessen geschiedenis en biologie samen, omdat er nog zoveel te ontdekken is over alle onderwerpen. Aardrijkskunde doen we apart, omdat groep 5 de basis moet leren en groep 6 aan de slag mag met de topografie van Nederland.
De basis van spelling zijn de regels. We vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen kunnen benoemen waarom ze een woord op die manier geschreven hebben. Iedere dag krijgen ze een 5 woorden dictee, waarin ook woorden staan die we op dat moment niet in de lessen behandelen.
Ook de werkwoorden komen aan bod. Groep 5 bijvoorbeeld de ik-vorm, hij-vorm en wij-vorm van een werkwoord en groep 6 leert wat een persoonsvorm is. Ook zijn we bezig met woordsoorten. We herkennen werkwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en voorzetsels. Eén les in de week is speciaal voor het leren schrijven van teksten of creatief taalgebruik.
Naast aandacht voor goed onderwijs bij de leervakken (lezen, rekenen, taal en spelling) is er ook iedere week tijd voor gym, muziek, drama en verkeer, omdat we het van waarde vinden dat de kinderen zich breed ontwikkelen en zich durven uiten in een groep.
Goed kunnen lezen is belangrijk. Daarom oefenen wij elke dag in duo’s woordrijtjes die uit woorden bestaan met verschillende leesmoeilijkheden zoals woorden met een x zoals xylofoon of woorden met ai zoals prairie. Ook is het een vaste gewoonte om de betekenis te vragen van de woorden die je nog niet kent, zodat de woordenschat ook meteen vergroot wordt. Daarnaast hebben we twee keer per week begrijpend lezen. De ene les gebruiken we teksten die we overal vandaan halen, zoals een recept, sprookje of handleiding. De andere les gaan we aan de slag met een tekst van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip behandelt altijd een onderwerp dat in het nieuws is.
Natuurlijk is een groot deel van de vrijdagmiddag voor tekenen of handvaardigheid. Dit schooljaar hebben we ook twee keer een periode van drie weken creamiddag gepland. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen dan zelf aangeven welke workshop ze willen volgen. Hier hoort programmeren, techniek of koken natuurlijk ook bij.

Wist u dat?

 • We iedere ochtend naar een Bijbelverhaal of een verhaal met een boodschap luisteren?
 • We zo ook over andere culturen leren?
 • Meester Richard heel veel leuke liedjes op YouTube heeft staan?
 • We vier ochtenden in de week fruit of groente eten?
 • We het fijn vinden als het eten en drinken in bekers en bakjes zit? Dat scheelt heel veel afval.
 • Je op vrijdag tosti mee mag nemen als je dat lekker vindt?
 • Dat alle kinderen (en juffen) die curry bij de tosti gebruiken, er om de beurt voor zorgen dat er een nieuwe fles komt, als de oude leeg is?
 • We taken in de klas hebben en er zo met elkaar voor zorgen dat alles netjes blijft? En dat je daar sterren mee kunt verdienen?
 • Dat we op maandag en donderdag gymmen? En het fijn is als je dan goed passende gymschoenen hebt?
 • We dit jaar een echte schrijfster op bezoek krijgen (of hebben gehad)? Haar naam is Nanda Roep.
 • We de verjaardagen van de juffen samen vieren op de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie?
 • We die dag “crazy-juffendag” noemen?
 • De kinderen zelf ook met ideeën kunnen komen en we die bespreken in de groepsvergadering?
 • We van stemmen houden? Zo stemmen we iedere middag welke aflevering van het klokhuis we kijken onder de lunch.