Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 7

Welkom

Wat fijn dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 7. U bent vast nieuwsgierig naar wat wij te vertellen hebben over onze fijne klas, de lessen, activiteiten en zaken die onze groep zo speciaal maken. Veel leesplezier gewenst en hopelijk tot ziens!

We zijn een enthousiaste en gezellige groep van 23 kinderen. Meester Menno en juf Marilyn zijn de leerkrachten van groep 7. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is meester Menno aanwezig en op woensdag is juf Marilyn in de groep. Op maandag en donderdag hebben we gymles in de Bongerd. Op maandag geeft meester Karos gymles en op donderdag meester Menno (eerste half jaar) en meester Karos (tweede half jaar).

Wat leren wij in groep 7?

In groep 7 maken we een enorme sprong op reken- taal en spellinggebied.
Met rekenen zijn we veel bezig met cijferen, breuken, procenten, kommatgetallen en verhoudingen. Ook komt het gebruik van een rekenmachine voor het eerst aan bod.
Bij de taallessen leren we alles over zinsontleding. Van persoonsvorm tot bepalingen van tijd en plaats. Binnen de spellinglessen is er veel aandacht voor werkwoordspelling. Zo gaan we veel oefenen met de verleden tijd en het voltooid deelwoord.
Lezen vinden we belangrijk en daarom begint elke dag met onder andere een kwartier stillezen, maar ook bijvoorbeeld tutor lezen en racelezen komen aan bod. We hebben veel aandacht voor begrijpend lezen en breiden dit tijdens dit schooljaar uit met studerend lezen.
Ook met het vak Engels gaan we dit jaar verder. De kinderen werken meer op hun eigen niveau en kunnen hun talent voor Engels echt inzetten en verder ontwikkelen. De kinderen leren de Engelse taal luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Het vak Wereldoriëntatie

In de geschiedenislessen zijn we vooral bezig met de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de periodes erna. Bij Aardrijkskunde zoomen we dieper in op de geografie en economie van Europa. Bij natuur & techniek staat het volgende centraal: proefjes, seksuele voorlichting en we leren over uitvindingen, krachten, energie en constructies.
Voor bovenstaande vakken worden bloktoetsen gegeven. De kinderen krijgen hiervoor een samenvatting om te leren.

Verkeer

In groep 7 besteden we veel aandacht en tijd aan de verkeersregels en borden, want in april doen we mee met het verkeersexamen. We doen examen op papier (theorie) én op de fiets (praktijk). Op deze manier hopen we dat de kinderen zich veilig door het verkeer kunnen bewegen; ook met het oog op de middelbare school.

En verder?

We maken al een start met het zelf leren plannen van schoolwerk. We oefenen met huiswerk. Dit kan leerwerk zijn, maar ook maakwerk. In de klas oefenen we met weektaken en zelfstandig werken.
Daarnaast leren de kinderen bij het vak studievaardigheden schema’s, tabellen en kaarten beter lezen en begrijpen. Hiervoor gebruiken we in onze groep de methode Blits. Dat wordt puzzelen!

 

En wat we verder allemaal nog doen?

 • We zingen graag met 123Zing.
 • We hebben dit jaar weer talentcircuits. Wat voor talent zullen we gaan ontdekken?
 • We houden van handvaardigheid en tekenen, techniek en ICT.
 • We houden van drama en muziek.
 • We starten de dag met Trefwoord waarin Bijbelverhalen en spiegelverhalen centraal staan.
 • We oefenen onze sociale vaardigheden tijdens de lessen Vreedzame School.
 • We lezen veel hardop d.m.v. tutorlezen, duolezen of via voor-koor-door.


Wist u dat.....

 • We in de ochtend alleen fruit en groente eten?
 • We niet alleen maar uit de boeken werken, maar onze doelen ook behalen met coöperatieve werkvormen?
 • We inspraak hebben en door stemmen over veel dingen mee mogen beslissen?
 • We eens per vijf weken een tosti-middag hebben op vrijdag?
 • We deelnemen aan de Hampshire herdenking en hierover ook een gastles krijgen?