Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 7

Welkom

Wat fijn dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 7. U bent vast nieuwsgierig naar wat wij te vertellen hebben over onze fijne klas, de lessen, activiteiten en zaken die onze groep zo speciaal maken. Veel leesplezier gewenst en hopelijk tot ziens!

Wij zijn de leukste klas van Nederland en zitten in een heel fijn lokaal. We zijn een enthousiaste en gezellige groep van eenentwintig kinderen. Meester Martijn en juf Maaike zijn de leerkrachten van groep 7. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is meester Martijn aanwezig en op woensdag is juf Maaike in de groep. Op maandag en donderdag hebben we gymles in de Bongerd. Beiden lessen worden gegeven door de vakleerkracht.

Wat leren wij in groep 7?

In groep 7 maken we een enorme sprong op reken- taal en spellinggebied.
Met rekenen zijn we veel bezig met cijferen, breuken, procenten, kommatgetallen en verhoudingen. Ook komt het gebruik van een rekenmachine voor het eerst aan bod.
Bij de taallessen leren we alles over zinsontleding. Van persoonsvorm tot bepalingen van tijd en plaats. Binnen de spellinglessen is er veel aandacht voor werkwoordspelling. Zo gaan we veel oefenen met de verleden tijd en het voltooid deelwoord.
Lezen vinden we belangrijk en daarom begint elke dag met onder andere een kwartier stillezen, maar ook bijvoorbeeld tutor lezen en racelezen komen aan bod. We hebben veel aandacht voor begrijpend lezen en breiden dit tijdens dit schooljaar uit met studerend lezen.

Engels

We gaan dit schooljaar verder met de nieuwe methode Engels van groep 1 t/m 8. De kinderen werken meer op hun eigen niveau en kunnen hun talent voor Engels echt inzetten en verder ontwikkelen. De kinderen leren de Engelse taal luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Wereldoriëntatie

In de geschiedenislessen zijn we vooral bezig met de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de periodes erna. Bij Aardrijkskunde zoomen we dieper in op de geografie en economie van Europa. Bij natuur & techniek staat het volgende centraal: proefjes, seksuele voorlichting en we leren over uitvindingen, krachten, energie en constructies.
Voor bovenstaande vakken worden bloktoetsen gegeven. De kinderen krijgen hiervoor een samenvatting om te leren.

 

Topomaster

De kinderen mogen voor de topografie van Europa onbeperkt Topomaster spelen (via blinkstart.nl) om te oefenen en leren. Topografie wordt getoetst op school, volgens onderstaande planning:

Level 1,2,3
Landen, hoofdsteden, wateren en gebergten
Tussentoets A – oktober

Level 4,5,6
Noord-Europa, Verenigd Koninkrijk & Ierland, Nederland en België
Tussentoets B – december

Level 7,8,9
Frankrijk & Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland
Tussentoets C – februari

Level 10,11,12
Frankrijk & Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland
Tussentoets D – maart

Level 13,14
Midden-Europa, Portugal & Spanje, Italië
Tussentoets E – mei

Level 1 t/m/14
Oost- Europa, Zuidoost- Europa
Eindtoets – juni

Verkeer

In groep 7 besteden we veel aandacht en tijd aan de verkeersregels en borden, want in april doen we mee met het verkeersexamen. We doen examen op papier (theorie) én op de fiets (praktijk). Op deze manier hopen we dat de kinderen zich veilig door het verkeer kunnen bewegen; ook met het oog op de middelbare school. Via deze website kunnen de kinderen ook thuis goed oefenen met de borden, regels en proefexamens.

En verder?

We maken al een start met het zelf leren plannen van schoolwerk. We gebruiken onder andere een agenda en oefenen met huiswerk. Dit kan leerwerk zijn, maar ook maakwerk. In klas oefenen we met weektaken en zelfstandig werken.
Daarnaast leren de kinderen bij het vak studievaardigheden schema’s, tabellen en kaarten beter lezen en begrijpen. Hiervoor gebruiken we in onze groep de methode Blits. Dat wordt puzzelen!

En wat we verder allemaal nog doen?

  • We zingen graag met 123Zing.
  • We starten dit jaar met de talentcircuits. Wat voor talent zullen we gaan ontdekken?
  • We houden van handvaardigheid en tekenen, techniek en ICT
  • We houden van drama en muziek
  • We starten de dag met Trefwoord waarin Bijbelverhalen en spiegelverhalen centraal staan.
  • We oefenen onze sociale vaardigheden tijdens de lessen Vreedzame School.
  • We lezen veel hardop d.m.v. tutorlezen, duolezen of via voor-koor-door.
  • En we bewegen graag tijdens de gymlessen en de pauzes!


Wist u dat.....

  • We in de ochtend alleen fruit en groente eten?
  • Het op woensdag kraanwaterdag is en er dan een ‘gezonde’ koek meegenomen mag worden?
  • We taakjes hebben in de klas?
  • Maar er ook weken tussen zitten waar we geen taakje hebben?
  • We niet alleen maar uit de boeken werken, maar onze doelen ook behalen met coöperatieve werkvormen?
  • We inspraak hebben en door stemmen over veel dingen mee mogen beslissen?
  • We eens per vijf weken een tosti-middag hebben op vrijdag?
  • We deelnemen aan de Hampshire herdenking en hierover ook een gastles krijgen?
  • We leuke boeken uit ons eigen biebje kunnen halen, maar ook regelmatig naar de grote bibliotheek gaan?