Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 4

Welkom

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina. Hier vertellen wij over onze groep, zodat u een duidelijk beeld krijgt over ons leerjaar. Mocht u na het lezen van deze pagina, nog verder willen lezen? Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht in onze schoolgids.

Even voorstellen

Wij hebben een beregezellige, enthousiaste en leergierige klas met 23 leerlingen. Elke dag genieten wij samen volop van alle lessen en activiteiten. Wij leren van en met elkaar en dat doen wij met veel plezier. Ons klassenthema is dieren in de jungle. Ons lokaal is dan ook ingericht als junglelokaal. Heeft u de raamschildering al gezien? We zitten aan de zijkant van het schoolgebouw.
Op maandag tot en met vrijdag staat juf Lisette voor de groep. Zij gaat dit jaar samen met de kinderen op avontuur door de jungle. Ga je ook mee?

Wat leren we in groep 4?

Groep 4 staat in het teken van voortgezet technisch lezen, schrijven (ook hoofdletters) en rekenen. In groep 4 maken wij bij taal de overstap van het werken in werkboeken naar het verwerken in schriften.
In groep 4 maken we verder kennis met diverse spellingsregels. Bij rekenen gaan wij veel aan de slag met het automatiseren van plus- en minsommen, het verkennen van de getallenlijn en natuurlijk de tafels. Ook starten wij dit jaar met natuur-, geschiedenis- en aardrijkskundelessen van de methode Blink. Dit betreffen lessen waarbij samenwerkend leren en eigen onderzoek doen een grote rol hebben. Tot slot hebben we wekelijks les in Engels, waarbij we gebruik maken van Engelse prentenboeken en actieve spelletjes.

Welke activiteiten staan speciaal gepland voor onze groep?

  • In groep 4 houdt elke leerling een boekenbeurt. Wij doen ook veel aan boekpromotie: spontaan voorlezen voor de groep mag ook altijd.
  • Na een aantal weken starten we met het leescircuit in de klas. De activiteiten wisselen elke week. De ene keer ga je bijvoorbeeld racelezen, met je groepje dobbelsteenlezen, vrij lezen in een eigen boek (of tijdschrift) of lees je met de juf.
  • Na de herfstvakantie starten we met Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen.
  • Wij starten dit jaar met de talentcircuits. Wat voor talent zullen we gaan ontdekken?
  • In groep 4 maken wij de overstap van het schrijven met potlood naar schrijven met een vulpen.

 

Dagritme

Wij starten elke dag schoolbreed met een kwartier stillezen of tutorlezen. De juffen geven dan pre-teaching voor diverse vakken aan leerlingen die extra instructie nodig hebben.
Vervolgens openen wij de dag met Trefwoord. Een Bijbelverhaal, spiegelverhaal, gedicht of een klassengesprek.
Daarna volgt de rekenles.
In de pauze spelen wij buiten op ons mooie schoolplein, vervolgens gaan wij fruit eten in de klas en genieten wij ondertussen van het verhaal dat de juf ons voorleest. Op woensdag is het koekjesdag, je mag natuurlijk ook dan fruit eten, maar een gezond koekje mag dan ook.
Na de pauze staat vaak taal, spelling en/of schrijven op ons programma. Na de lunch starten we weer met lezen en gaan we aan de slag met de creatieve vakken: muziek, drama, crea en wereldoriëntatie.
Op maandag en donderdag hebben wij gym van meester Karos.
Wij zijn een vreedzame school en dat kun je in onze klas goed merken, niet alleen tijdens de les, maar de hele dag door. We geven elkaar opstekers, we zorgen voor een goede sfeer, we hebben in de eerste weken samen een poster gemaakt, zo doen wij het in de klas. Daar staan onze klassenafspraken op. Ook hebben we daarop aangeven wat we prettig vinden in de klas en wat niet. Zo helpen we elkaar en hebben we het allemaal fijn op school.

Wist u dat?!

  • Wij onze eigen taakjes in de klas hebben?
  • Wij een eigen leeshoek hebben in de klas, waar we graag zitten?
  • We thuis ook oefenen met lezen in ons vloeiend&vlot boekje?
  • Wij een supergezellige en behulpzame klas zijn?
  • Wij op de bovenverdieping les krijgen?
  • Wij met een andere groep 4 uit Hengelo brieven uitwisselen?
  • Wij heel graag luisteren naar leuke voorleesverhalen?
  • Wij dol zijn op spelletjes?
  • Wij veel plezier maken met elkaar in de klas?
  • Wij heel veel zin hebben in dit schooljaar?