Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 4

Welkom
Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina. Hier vertellen wij over onze groep, zodat u een duidelijk beeld krijgt over ons leerjaar. Mocht u na het lezen van deze pagina, nog verder willen lezen? Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht in onze schoolgids.

Even voorstellen
Wij hebben een gezellige, enthousiaste en leergierige klas met 19 leerlingen. Elke dag genieten wij samen volop van alle lessen en activiteiten. Wij leren van en met elkaar en dat doen wij met veel plezier. Ons klassenthema is dieren in de jungle. Ons lokaal is dan ook ingericht als junglelokaal. Heeft u de raamschildering al gezien? We zitten aan de zijkant van het schoolgebouw.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Daisy voor de groep en juf Amanda sluit de week af op donderdag en vrijdag.

Wat leren we in groep 4?
Groep 4 staat in het teken van voortgezet technisch lezen, schrijven (ook hoofdletters) en rekenen. In groep 4 maken wij de overstap van het werken in werkboeken naar het verwerken van taal en rekenen in schriften.
In groep 4 maken we verder kennis met diverse spellingsregels.

Bij rekenen gaan wij veel aan de slag met het automatiseren van plus- en minsommen, het verkennen van de getallenlijn en natuurlijk de tafels.

Ook starten wij dit jaar met natuur-, geschiedenis- en aardrijkskundelessen van de methode Blink. Dit betreffen actieve lessen waarbij samenwerkend leren en eigen onderzoek doen een grote rol hebben.

Welke activiteiten staan speciaal gepland voor onze groep?

  • In groep 4 houdt elke leerling een boekenbeurt. Wij doen ook veel aan boekpromotie: spontaan voorlezen voor de groep mag ook altijd.
  • Wij hebben elke lange dag een leescircuit in de klas. De activiteiten wisselen elke week. De ene keer ga je bijvoorbeeld racelezen, met je groepje dobbelsteenlezen, vrij lezen in een eigen boek (of tijdschrift) of lees je met de juf.
  • Wij hebben 2x dit schooljaar een crea-circuit.
  • In groep 4 maken wij de overstap van het schrijven met potlood naar schrijven met een vulpen.


Dagritme

Wij starten elke dag schoolbreed met een kwartier stillezen of tutorlezen. De juffen geven dan pre-teaching voor diverse vakken aan leerlingen die extra instructie nodig hebben.
Vervolgens openen wij de dag met Trefwoord. Een Bijbelverhaal, spiegelverhaal, gedicht of een klassengesprek.
Daarna volgt de rekenles.
In de pauze spelen wij buiten op ons mooie schoolplein, vervolgens gaan wij fruit eten in de klas en genieten wij ondertussen van het verhaal dat de juf ons voorleest. Op woensdag is het koekjesdag, je mag natuurlijk ook dan fruit eten, maar een koekje mag dan ook.
Na de pauze staat vaak taal, spelling en/of schrijven op ons programma en na de lunch starten wij met ons leescircuit en sluiten wij af met de creatieve vakken: muziek, drama, crea en wereldoriëntatie.
Op maandag en donderdag hebben wij gym. Op maandag geeft juf Anja de les en op donderdag juf Amanda.
Wij zijn een vreedzame school en dat kun je in onze klas goed merken, niet alleen tijdens de les hoor, maar de hele dag door. We geven elkaar opstekers, we zorgen voor een goede sfeer, we hebben in de eerste weken samen een poster gemaakt, zo doen wij het in de klas. Daar staan onze klassenafspraken op. Ook hebben we daarop aangeven wat we prettig vinden in de klas en wat niet. Zo helpen we elkaar en wordt het een gezellige sfeer.

Wist u dat?!

  • Wij een eigen verjaardagsritueel hebben in groep 4? Compleet met jungletaart en jungleverjaardagslied!
  • Wij onze eigen taakjes in de klas hebben?
  • Wij een eigen leeshoek hebben in de klas, waar we graag zitten?
  • Wij een supergezellige en sportieve klas zijn?
  • Wij op de bovenverdieping les krijgen?
  • Wij met een andere groep 4 uit Hengelo brieven uitwisselen?
  • Wij dol zijn op spelletjes en heel erg genieten van het lees- en rekencircuits?
  • Wij heel veel zin hebben in dit schooljaar?