Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Hoe rekenen wij in groep 4

Kinderen leren op school rekenen. Vanaf de kleuterbouw wordt een basis gelegd die de fundering vormt om alle vaardigheden in het rekenen in de loop van de jaren tot een succes te maken.
Dat het rekenen die opbouw heeft is voor kinderen niet altijd duidelijk. Daarom is het belangrijk dat we als ouders en leerkrachten de kinderen hierbij helpen. We doen dit door op dezelfde manier met het rekenen om te gaan. Daarvoor hebben we strategieën die zorgen voor een eenduidige aanpak in het rekenen.

In groep 4 maken we sterk gebruik van de in groep 3 aangeleerde splitsingen tot en met 10.
De splitsingen moeten snel opgeroepen kunnen worden (geautomatiseerd zijn) om te zorgen dat de aandacht bij de som kan blijven (en niet wegzakt in het oproepen van de splitsing).

Het toepassen van de geautomatiseerde splitsingen zie je bij het rekenen over het tiental.
Daar gebruiken de kinderen de splitsingen om te leren hoe je een getal verdeeld als je over een tiental heen moet.
Voorbeeld: 8 + 5 =  8 + 2 = 10. Dan zijn er nog 3 over, want de splitsing van 8 is (o.a.) 5 en 3. Die 3 doe je er dan nog bij en je komt op 13.

De kinderen leren dit eerst op een rekenrekje en daarna op een getallenlijn.

De kennis van de getallenlijn is essentieel: je moet weten waar je een getal moet vinden tussen de 0 en 100. Het is ook belangrijk dat de kinderen de opbouw van de getallenlijn begrijpen: het terugkeren van de eenheden gekoppeld aan steeds een ander tiental. Deze opbouw leren we ze met o.a. eierdozen.

Een ander rekenitem in groep 4 zijn de tafels van vermenigvuldiging. Zij vormen de basis voor alle keersommen in de komende jaren, maar ook voor het kunnen delen en het kunnen werken met breuken, procenten, verhoudingen ed.

Het aanleren van de tafels is gebaseerd op het vormen van groepjes en de hoeveelheden daarin. De kinderen leren groeperen en de hoeveelheden een naam te geven. Bij onderstaand plaatje:

Ik zie 3 groepjes van 2 snoepjes.

Het eerste getal is altijd het aantal groepjes. De woorden groepjes van worden langzaamaan vervangen door het X teken. Het tweede getal vertelt altijd hoeveel er in een groepje zitten.
Zo ontstaat 3x2. Het proces is hierin heel belangrijk.
Deze strategie is belangrijk om tot een goed besef van te komen wat keersommen zijn!!!!

Met deze strategie zullen kinderen ook zeggen dat je de som niet kunt omkeren. Maar dat een omgekeerde som wel dezelfde uitkomst kan hebben.

Als dit besef er is komt het automatiseren van de tafels. Net als bij de splitsingen moet dit snel op te roepen zijn om ze te kunnen toepassen in de sommen die ze maken.