Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Welkom op de pagina van groep 8

Wie zijn wij?

Een enthousiaste groep die heel veel zin heeft in het laatste jaar van de basisschool. Wij zitten in een groep van 22 leerlingen en hebben 2 juffen. Van maandag t/m donderdag juf Marja en op vrijdag juf Thea.

Wat gaan we nog leren in groep 8?

Natuurlijk is groep 8 de groep van de vele leuke activiteiten als Schoolkamp en Musical maaaar…. Er moet ook nog veel en hard geleerd worden.

Ter voorbereiding op het VO krijgen wij te maken met het plannen van het opgegeven huiswerk en natuurlijk ook het maken ervan. Hoe ga je om met dingen die je niet weet en waar ligt jouw verantwoordelijkheid en autonomie?

Tot aan de Eindtoets in april werken wij gewoon volgens het rooster.

Aan het begin van het schooljaar maakt ieder kind een eigen POP en gaat hiermee aan de slag. Dit doen wij door het geven en volgen van workshops voor alle vakgebieden onderverdeeld in diverse onderdelen. Je schrijft zelf in en volgt de workshop die van te voren is aangegeven.

Natuurlijk gaan wij ons verdiepen in het VO. In het begin van het schooljaar organiseert de groep een VO café waar alle ins en outs van de diverse scholen in de regio aan bod komen. Die avond start met een algemene voorlichting over het VO en de (on)mogelijkheden.

 

 

Wat komt er nog aan bod in groep 8 buiten alle herhalingen?

Rekenen:

Wat moeten wij aangeboden hebben gekregen en beheersen:

  • Getalrelaties en getalbegrip
  • Optellen en aftrekken van grote (komma) getallen
  • Vermenigvuldigen en delen van grote (komma) getallen (met rest)
  • Schatten van een uitkomst
  • Hoofdrekenen
  • Cijferend vermenigvuldigen en delen
  • Werken met zakrekenmachine
  • Breuken en Procenten in relatie tot kommagetallen
  • Meten en meetkunde
  • Lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld en het lezen en maken van tabellen en grafieken.

Taal:

Zinsontleding,mondelinge en schriftelijke taal, taalbeschouwing woordenschat en begrijpend lezen worden verder uitgebreid.
Spelling van werk en niet werkwoorden

Engels:

Lezen, luisteren,spreken,spellen,woordenschat en spreekbeurten worden op C niveau aangeboden en geleerd.

Natuur en Techniek:  

Krachten, Energie, Licht en kleur, Zinken, zweven en drijven, lucht, geluid, magnetisme, elektriteit maar ook bomen, planten, dieren bescherming en voortplanting, voedselkringloop, biotopen, natuur in Nederland en het menselijk lichaam worden behandeld.

Geschiedenis:

Burgers en stoommachines, Het Koninkrijk der Nederlanden (1814-1900) Wereldoorlogen; 1900-1945, Televisie en Computer, De Koude Oorlog, 1950-1990

 

Aardrijkskunde:

Topo De Wereld, Wonen,werken, energiebronnen, bergen.

Studievaardigheden:

Methode blits en Zip worden behandeld/ meegegeven als huiswerk.