Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 8

Welkom
Wat fijn dat u even de tijd neemt om te kijken op de pagina van groep 8. Hierop vindt u informatie over het laatste leerjaar op onze school en de geplande activiteiten. Extra informatie en foto’s van activiteiten worden via Parro graag gedeeld met de ouders voor een inkijkje in het schoolleven van uw kind.

Wij zijn een gezellige groep van 26 leerlingen, die veel zin heeft in het laatste jaar van de basisschool. Onze groep bestaat uit 14 meisjes en 12 jongens. We zitten boven in het lokaal tegenover het nieuwe leerplein waar de kinderen heerlijk kunnen samenwerken. Wij hebben op maandag en dinsdag juf Simone en op woensdag t/m vrijdag juf Marja. Op maandagmiddag hebben we een blokuur gym in de Bongerd.

Wat gaan we leren in groep 8?
Natuurlijk hoort bij groep 8 het schoolkamp en een gave afscheidsavond! Maar….voordat dat zover is, leren we veel en werken we samen aan een stevige basis om de stap richting de middelbare school goed te kunnen maken. Iedere leerling voert een paar keer per jaar met de meester een coachgesprek. Een persoonlijk leerdoel wordt dan vastgesteld en geëvalueerd. Wat wil ik aan het einde van deze periode hebben bereikt en wat wordt mijn eerste (kleine) stap? Hoe ziet dat er uit? Wat doe ik dan precies?

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs (VO) krijgen wij te maken met het plannen van het opgegeven huiswerk en natuurlijk ook het maken ervan. We ondersteunen de kinderen in hun aanpak en helpen hen om te gaan met zaken die bijvoorbeeld even niet zo goed lukken. Welke stappen kun je dan zetten en waar ben je zelf  verantwoordelijk voor? Natuurlijk gaan wij ons ook verdiepen in de verschillende stromingen binnen het VO. In het begin van het schooljaar komt er een algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs. Wij maken presentaties over middelbare scholen in de buurt en bereiden ons zo samen voor op de brugklas.

 

Wat gaan we leren in groep 8 bij de verschillende vakken?

Rekenen:

  • Optellen en aftrekken van grote (komma) getallen
  • Vermenigvuldigen en delen van grote (komma) getallen (met rest)
  • Schatten van een uitkomst
  • Hoofdrekenen
  • Cijferend vermenigvuldigen en delen
  • Werken met zakrekenmachine
  • Breuken en procenten in relatie tot kommagetallen
  • Lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld en het lezen en maken van tabellen en grafieken.


Taal
:

  • Grammatica
  • Mondelinge- en schriftelijke taal
  • Taalbeschouwing -> het bekijken van bijvoorbeeld de vorm van een gedicht.
  • Woordenschat -> de betekenis van woorden uitbreiden.
  • Begrijpend lezen worden verdiept.
  • Spelling van gewone woorden en werkwoorden.


Engels:
Yes, we gaan dit jaar starten met een nieuwe Engelse Methode van groep 1 t/m 8! We hopen zo nog beter aansluiting te hebben met het Engels in het VO. De kinderen kunnen meer werken op hun eigen niveau en hun talent voor Engels laten zien.

Studievaardigheden:
Bij dit vak leren de kinderen schema’s, tabellen en kaarten beter lezen en begrijpen. Hiervoor gebruiken in onze groep de methode Blits. Dat wordt puzzelen!

WO-vakken:
Voor de vakken van wereldoriëntatie werken we met de methode Blink.
Natuur en Techniek:
Onderwerpen die dit schooljaar aan bod komen zijn bijvoorbeeld het menselijk lichaam, natuurkundige verschijnselen, design en techniek.
Geschiedenis:
We bekijken meerdere tijdvakken: van de monniken en ridders t/m het tijdvak van de tijd van televisie en computers. We gaan vooral meer de diepte in t.o.v. vorige leerjaren. Nieuw is dat we ook gaan kijken naar gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.
Aardrijkskunde:
We gaan de topografie van de wereld leren en in vier thema’s de werelddelen Afrika, Amerika, Zuid-Amerika en Azië (verder) ontdekken.

En wat nog meer?
Bij groep 8 horen natuurlijk bijzondere activiteiten die mooie herinneringen voor later meegeven. Hier een greep uit het aanbod:

  • Een gastles over de tweede wereldoorlog in Heteren met deelname aan de Airborne herdenking
  • Een gastles over vuurwerkgebruik en bureau Halt.
  • Minilessen op het voortgezet onderwijs.
  • Deelname aan sporttoernooien
  • Crea- en techniekcircuits
  • We gaan op kamp op een prachtige locatie in Vorstenbosch, midden in de bossen!
  • Natuurlijk sluiten we het jaar af met een afscheidsavond en uitzwaai moment voor kinderen en hun ouders.