Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 8

Welkom

Wat fijn dat u even de tijd neemt om te kijken op de pagina van groep 8. Hierop vindt u informatie over het laatste leerjaar op onze school en de geplande activiteiten. Extra informatie, foto’s van activiteiten, maar ook een inkijkje in het schoolleven van uw kind wordt via Parro gedeeld met ouders. Voor meer algemene informatie kunt u ook altijd terecht in onze schoolgids.

Even voorstellen

Wij zijn een gezellige groep van 22 leerlingen, die veel zin heeft in het
laatste speciale jaar van de basisschool. Nu zijn wij tenslotte de oudsten van
de school. Wij zijn dol op het spelen van spelletjes, u zult ons regelmatig op het schoolplein actief bezig zien met de leerstof. We zitten boven in het lokaal tegenover het leerplein waar de kinderen zowel zelfstandig als samen kunnen werken. Wij hebben op maandag en dinsdag juf Simone en op woensdag, donderdag en vrijdag meester Martijn. Op de maandagmiddag en donderdagmiddag gymmen wij in de Bongerd.

Wat gaan we leren in groep 8?

Natuurlijk hoort bij groep 8 het schoolkamp en een gave afscheidsavond! Maar….voordat dat zover
is, leren we veel en werken we samen aan een stevige basis om de stap richting de middelbare
school goed te kunnen maken. Iedere leerling voert een paar keer per jaar met de juf of meester een
individueel gesprek. Een persoonlijk leerdoel wordt dan vastgesteld en geëvalueerd. Wat wil ik aan
het einde van deze periode hebben bereikt en wat wordt mijn eerste (kleine) stap? Hoe ziet dat er
uit? Wat doe ik dan precies?

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs (VO) krijgen de kinderen te maken met het plannen
van het opgegeven huiswerk en natuurlijk ook het maken ervan. Wij ondersteunen de kinderen in
hun aanpak en helpen hen om te gaan met zaken die bijvoorbeeld even niet zo goed lukken. Welke
stappen kun je dan zetten en waar ben je zelf verantwoordelijk voor? Natuurlijk gaan wij ons ook
verdiepen in de verschillende stromingen binnen het VO. In het begin van het schooljaar komt er een
algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs.

Wat gaan we leren in groep 8 bij de verschillende vakken?

Rekenen:

  • Optellen en aftrekken van grote (komma) getallen
  • Vermenigvuldigen en delen van grote (komma) getallen (met rest)
  • Schatten van een uitkomst
  • Hoofdrekenen
  • Cijferend vermenigvuldigen en delen
  • Werken met zakrekenmachine
  • Bewerkingen met breuken en procenten in relatie tot kommagetallen
  • Lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld en het lezen en maken van tabellen en grafieken
  • We gaan aan de slag met verhoudingen en kunnen redactiesommen oplossen


Taal
:

  • Grammatica
  • Mondelinge- en schriftelijke taal
  • Taalbeschouwing -> het bekijken van bijvoorbeeld de vorm van een gedicht.
  • Woordenschat -> de betekenis van woorden uitbreiden.
  • Begrijpend lezen wordt verdiept.
  • Spelling van gewone woorden en werkwoorden.


Engels:
Yes, we bieden Engels aan groep 1 t/m 8! We hopen zo een goede aansluiting te hebben met het Engels in het VO. De kinderen kunnen werken op hun eigen niveau en hun talent voor Engels laten zien.

Studievaardigheden:
Bij dit vak leren de kinderen schema’s, tabellen en kaarten beter lezen en begrijpen. Hiervoor gebruiken in onze groep de methode Blits. Dat wordt puzzelen!

WO-vakken:
Voor de vakken van wereldoriëntatie werken we met de methode Blink.
Natuur en Techniek:
Onderwerpen die dit schooljaar aan bod komen zijn bijvoorbeeld het menselijk lichaam, natuurkundige verschijnselen, design en techniek.
Geschiedenis:
We bekijken meerdere tijdvakken: van de monniken en ridders t/m het tijdvak van de tijd van televisie en computers. We gaan vooral meer de diepte in t.o.v. vorige leerjaren. Nieuw is dat we ook gaan kijken naar gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.
Aardrijkskunde:
We gaan de topografie van de wereld leren en in vier thema’s de werelddelen Afrika, Amerika, Zuid-Amerika en Azië (verder) ontdekken.

En wat nog meer?

Bij groep 8 horen natuurlijk bijzondere activiteiten die mooie herinneringen voor later meegeven. Hier een greep uit het aanbod:

  • Een gastles over de tweede wereldoorlog in Heteren met deelname aan de Airborne herdenking.
  • We gaan de natuur in tijdens de Kinderboekenweek. In Meinerswijk gaan we op onderzoek uit.
  • Minilessen op het voortgezet onderwijs.
  • Deelname aan sporttoernooien
  • Creatief en technisch werken in talentcircuits
  • We gaan op kamp op een prachtige locatie in Uden midden in de bossen!
  • Natuurlijk sluiten we het jaar af met een afscheidsavond en uitzwaai-moment voor kinderen en hun ouders.


Wist u dat?

  • Wij in groep 8 elke week een raadsel krijgen en deze dan moeten oplossen.
  • Wij in groep 8 gebruik maken van een agenda zodat we bewust worden om ons huiswerk goed te plannen.
  • Wij twee keer in de week maak – huiswerk krijgen.
  • Wij regelmatig een presentatie houden voor de klas.
  • Je in groep 8 stickers kan verdienen bij het dictee.
  • Je bij 10 stickers het dictee met een gekleurde pen mag schrijven.
  • Er elke week 2 verschillende hulpjes zijn die de klas netjes houden en hun vaste taken doen.
  • Wij een leeshoek hebben, waar je heerlijk ontspannen kan lezen.
  • Wij als groep 8 er een geweldig onvergetelijk jaar van gaan maken!