Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Downloads

Schooldocumenten

Schoolgids 2018-2019
Zorgplan 2018-2019

Schoolklimaat

Beleidsplan Sociale veiligheid op school
Gedragsprotocol

Beleidsdocumenten

Dyslexieprotocol
Protocol Doubleren en versnellen
Beleid voor kwetsbare kinderen (o.a. ADHD, ASS, DCD)
School Ondersteunings Profiel Passend Onderwijs
Stroomschema Passend Onderwijs
Hoofdluisprotocol

Formulieren

Verlofaanvraag
Formulier Contactgegevens

Kwaliteitszorg

Inspectieverslag KO januari 2017

Oudercommissie

Beleid vrijwillige ouderbijdrage
Begroting OC 2018-2019
Jaarverslag OC 2017-2018

Medezeggenschapsraad

MR-reglement

Privacy

Privacy Reglement Trivium
Privacyverklaring Trivium
Reglement foto's en video's
Reglement internet en sociale media