Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 3 - Ankerverhaal en Begrijpend luisteren

Iedere kern start met een voorleesboek over het thema van die kern: Het ankerverhaal. Dit verhaal komt een aantal keer terug in de lessen, waardoor de kinderen meer zicht krijgen in de verhaalstructuur, de verbanden, het probleem en de gebeurtenissen. De geleerde woorden uit iedere kern komen steeds terug in het ankerboek. Naast het ankerverhaal horen er bij iedere kern verschillende soorten leesboeken over het thema (zelf lezen, samen lezen, voorlezen, strips, gedichtjes, informatief).

Naast de boeken die bij de kern horen bieden wij verhalende en informatieve boeken aan met hetzelfde onderwerp. Deze worden volgens de aanpak van Begrijpend luisteren behandeld in de klas. Elke week geven we één of twee lessen begrijpend luisteren. Hierbij staat een lesdoel (strategie) en een leesdoel (begrip van de tekst) centraal. Strategieën zijn o.a. onder andere hoe je een verhaal kan voorspellen of hoe je een verhaal kan samenvatten. Voor het begrip van de tekst en het vergroten van de woordenschat worden er voor het voorlezen een aantal moeilijke woorden uitgelegd. Daarna laat de leerkracht zien hoe zij de aan te leren strategie aanpakt tijdens het voorlezen. Dit wordt later door de kinderen geoefend door middel van een coöperatieve werkvorm.