Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de MR komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. De MR bestaat uit gekozen ouders en leerkrachten die in gesprek gaan met de directeur. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de benoeming van nieuw personeel, onderwijskundige veranderingen, ouderparticipatie, het schoolplan, vakantierooster en de begroting. De MR kent twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Voor welke zaken de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft, is geregeld in de al genoemde wet of in een apart medezeggenschapsreglement. Daarnaast kan de MR altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. Bij eventuele conflicten kan de MR terecht bij een geschillencommissie. Een afgevaardigde van de MR gaat naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle 14 Trivium-scholen vertegenwoordigd. In dit overleg worden beleidsmatige onderwerpen besproken die voor alle scholen gelden. De samenstelling van de MR kunt u vinden op de website.
Onze MR is te bereiken via mr@julianaschoolheteren.nl  of door het aanspreken van één van de leden.

 

Leden:

Johan Kroes (voorzitter)
Niels le Blanc
Monique Bressers

Vanuit school:
Simona Teunissen
Helen van Mourik
Ageeth de Kleine