Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de MR komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. De MR bestaat uit twee gekozen ouders en twee leerkrachten, die ongeveer zes keer per jaar bijeenkomen en in gesprek gaan met de directeur. De MR kent twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Voor welke zaken de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft, is geregeld in de al genoemde wet of in een apart medezeggenschapsreglement. Daarnaast kan de MR altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. Een afgevaardigde van de MR gaat naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle 14 Trivium-scholen vertegenwoordigd. In dit overleg worden beleidsmatige onderwerpen besproken die voor alle scholen gelden. De samenstelling van de MR kunt u vinden op de website. Onze MR is te bereiken via mr@julianaschoolheteren.nl  of door het aanspreken van één van de leden.

 

Leden:

Niels le Blanc
Marc van den Dungen Gronovius

Personeelsgeleding:
Helen van Mourik
Thea van IJsseldijk

 


Boven: Johan Kroes, Simona Teunissen, Niels le Blanc
Onder
: Helen van Mourik, Marc van den Dungen Gronovius, Thea van IJsseldijk