Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de MR komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. De MR bestaat uit gekozen ouders en leerkrachten die in gesprek gaan met de directeur. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de benoeming van nieuw personeel, onderwijskundige veranderingen, ouderparticipatie, BSO, het financieringstelsel van de school, enz. Eén afgevaardigde van de MR gaat naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle 14 Trivium-scholen vertegenwoordigd. In dit overleg worden zaken besproken die niet alleen voor de Julianaschool van belang zijn, maar ook voor de andere scholen.

Onze MR is te bereiken via mr@julianaschoolheteren.nl
Maar u kunt natuurlijk ook één van de leden aanspreken.

Leden:
Johan Kroes (voorzitter)
Niels le Blanc
Monique Bressers

Vanuit school:
Simona Teunissen
Helen van Mourik
Ageeth de Kleine