Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Brede School ‘De Vogeltuin’

We zien het als onze belangrijkste taak om samen te zorgen voor alle kinderen in Heteren. Door onze samenwerking, met op elkaar aansluitende opvang en een breed aanbod, bieden we kinderen kansen om zich optimaal te ontwikkelen. We willen gebruik maken van elkaars kwaliteiten en faciliteiten. Denk aan een goede overdracht van voorschoolse voorzieningen of het optrekken in gezamenlijke projecten als de Vogeltuin sportdag. Met elkaar gaan we voor de toekomst van onze kinderen! Ons motto is dan ook: ‘Bruggen slaan om uit te kunnen vliegen’. De partners van de Vogeltuin zijn:

  • Basisschool Koningin Juliana
  • Basisschool Tuin17
  • Peuterspeelzaal Pretvogeltjes
  • Kinderopvang Sam Sammie
  • Kinderopvang Skar
  • De bibliotheek

 

Voorschoolse en naschoolse opvang
Onze school werkt samen met de SKAR en Sam Sammie. Beide locaties bieden de mogelijkheid om uw kind voor- en na schooltijd op te vangen. De kinderen die naar de BSO gaan, verzamelen op school en worden opgehaald door de begeleiders. Zij onderhouden contact met onze school. Wettelijk geldt de regeling dat de ouders het eerste aanspreekpunt zijn. Zij sluiten immers het contract af. Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden voor losse dagen, bv. wanneer het team een studiedag heeft.

  • SKAR De Vuurvlinder, Flessestraat 15, 6666 CK Heteren. Tel. 026-4720892 www.skar.nl
  • Sam Sammie, Kastanjelaan 6, 6666 AD Heteren. Tel. 026-4461191 www.samsammie.nl