Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Brede School

Onze school is partner van Brede School de Vogeltuin. In september 2012 ondertekenden wij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Dit was het begin van een nieuwe uitdaging waarbij we onze schouders zetten onder onderwijs en opvang voor alle kinderen van ons dorp Heteren. De partners van de Vogeltuin zijn:

  • Basisschool Koningin Juliana
  • Basisschool Tuin17
  • Peuterspeelzaal Pretvogeltjes
  • Kinderopvang Sam Sammie
  • Kinderopvang Skar
  • De bibliotheek


We zien de Brede school als het kloppend hart en het middelpunt van het dorp. We willen met onze samenwerking, met op elkaar aansluitende opvang en een breed aanbod, kinderen kansen bieden om zich optimaal te ontwikkelen. We willen gebruik maken van elkaars kwaliteiten en faciliteiten. Denk aan een goede overdracht van voorschoolse voorzieningen of het optrekken in gezamenlijke projecten als de Vogeltuin sportdag. Met elkaar gaan we voor de toekomst van onze kinderen! Ons motto is dan ook: ‘Bruggen slaan om uit te kunnen vliegen’.