Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Overige partners

PABO CHE

Onze school is een Erkend Leerbedrijf met een B-select-certificaat. Dit betekent dat Pabo-studenten kwalitatief hoogwaardige stages kunnen lopen op onze school. Het certificaat is behaald bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ieder jaar ontvangt onze school CHE- studenten van de PABO. We geven ze de gelegenheid om in een groep gedurende een aantal dagen per week stage te lopen. Twee van onze leerkrachten zijn opgeleid tot Interne Coach Opleider (ICO). We vinden het belangrijk dat stagiaires zich welkom voelen en beschouwen hen als onderdeel van het team.

 

Jeugd en gezondheid


Samenwerking

De JGZ werkt samen met alle scholen. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de kinderen zelf. Als het nodig is, werkt de JGZ ook samen met instanties als Jeugdbescherming, Maatschappelijk Werk, de GGZ, huisartsen en specialisten. In Nederland is dit wettelijk vastgelegd. JGZ moet zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid, de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling en de veiligheid van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Totdat uw kind vier jaar wordt, valt het onder de zorg van het consultatiebureau. Daarna wordt de zorg overgenomen door Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden. De meeste kinderen worden alleen gescreend door de jeugdverpleegkundige. Hiervoor krijgt u vooral thuis een brief toegestuurd. De arts kan zo meer tijd vragen voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben.


Informatie- en afsprakenlijn

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan iedere werkdag via telefoonnummer 088 - 355 6000. Op werkdagen kunt u telefonisch contact opnemen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen. 


Spreekuren op school

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind of wilt u naar aanleiding van een onderzoek doorpraten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Dan kunt u op elke school een aantal keer per jaar terecht op het spreekuur. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere locatie. Als u belt voor een afspraak, bepaalt de JGZ aan de hand van uw vraag of u bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige moet zijn. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar de Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000 of een e-mail sturen. Op werkdagen kunt u telefonisch contact opnemen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.


Spreekuur op advies van een ander?

Het kan zijn dat het consultatiebureau heeft aangegeven dat verder onderzoek of een gesprek gewenst is, bv in groep 1. U ontvangt van ons dan een uitnodiging. Ook de leerkracht kan zich zorgen maken. Hij stelt u dan een afspraak op het spreekuur voor, uiteraard in overleg met u als ouder. U ontvangt een uitnodiging van de JGZ.


Ronde tafel overleg

Jeugdarts, maatschappelijk werker en intern begeleider werken nauw samen, indien nodig. U wordt hier als ouders altijd nauw in betrokken.


Logopedie

Onze school wordt bezocht door de logopedisten van logopedie Overbetuwe. Bij alle vijfjarigen wordt een logopedische screening afgenomen. Naar aanleiding hiervan kan het zijn dat u als ouder wordt opgeroepen voor een adviesgesprek. Mocht uw kind het advies krijgen om in een praktijk therapie te krijgen, dan hebben wij op  school op vrijdagochtend een praktijk in ‘huis’. Uw kind kan dan onder schooltijd logopedie krijgen; ook wanneer het in groep 3 t/m 8 zit.