Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Overige partners

Jeugdgezondheidszorg


Welkom bij de jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Standaard onderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.

Spreekuren

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Nog vragen of een afspraak maken:


Het JGZ-team:

    • Jeugdverpleegkundige: Femke Joosten
    • Jeugdarts: Jet Verheijen
    • SMW: Natasha Bergmans

De schoollogopedist

Onze school wordt bezocht door de logopedisten van logopedie Overbetuwe. Bij alle vijfjarigen wordt een logopedische screening afgenomen. Het doel van de screening is om spraak- en taalproblemen op tijd te signaleren om zo de onderwijskansen van een kind te vergroten. De screening duurt ongeveer 15 minuten: in opdrachtvorm en middels een gesprekje en observatie wordt een beeld gevormd van de spaak-en taalvaardigheden. Na de screening krijgt het kind een brief mee naar huis met de resultaten en eventueel schriftelijke informatie. Indien nodig wordt er met ouders een adviesgesprek gevoerd. Mocht uw kind het advies krijgen om in een praktijk therapie te krijgen, dan hebben wij op school op vrijdagochtend een praktijk in ‘huis’. Leerlingen die jonger of ouder zijn dan vijf jaar kunnen (in overleg met ouders) door de leerkracht aangemeld worden voor een screening. De screening wordt uitgevoerd door de logopedisten van Logopedie Overbetuwe en wordt gefinancierd door de gemeente Overbetuwe.

Sociale kernteam

Bij de sociale kernteams kunt u ook terecht voor vragen over de opvoeding en zorg rondom uw kind. Heteren heeft een eigen afdeling van zo’n kernteam.

Sociaal Kernteam Heteren

Locatie: Zorgcentrum Liefkenshoek,
Hyacintenstraat 23 (6666 BR Heteren)
Inloopspreekuur: maandag van 14.00 tot 16.00 uur
Telefoon: 06 117 361 68
E-mail: heteren@kernteamsoverbetuwe.nl

 

Het schoolmaatschappelijk werk kan jou verder helpen!

Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet zo lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!

Met bijvoorbeeld de volgende vragen kun je bij ons terecht: “Mijn dochtertje van 2 jaar kan zo driftig reageren, hoe ga ik daarmee om?”, “Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn kinderen zo goed mogelijk steunen?”, “Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, ik weet niet waar het door komt.”, “Ik zou graag wat minder vaak politieagent zijn thuis”.

Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen vinden, hieraan zijn geen kosten verbonden. Ik ben Angela Litjens, ervaren (school)maatschappelijk werker en ben op maandagen, donderdagen en vrijdagen bereikbaar via alitjens@stmr.nl.