Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Verlof

Leerplicht
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten dagelijks naar school. Dit is wettelijk zo bepaald. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan vrij gevraagd worden. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u downloaden vanaf de website. Op school is een leerplichtbrochure van de gemeente Overbetuwe af te halen.

Verlof voor extra vakantie
Vrij vragen voor vakantie is in principe niet mogelijk. In een enkel geval kunt u gebruik maken van het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.  In de wet staat dat ieder kind recht heeft op twee weken vakantie met het gezin op jaarbasis. Het kan zijn dat uw situatie zo is dat u als gezin niet in de reguliere vakanties weg kunt. Het gaat hier niet alleen om de zomer. Ook de herfst-, kerst, - voorjaars- en meivakantie tellen mee in het recht op twee weken gezinsvakantie per jaar.  U werkt bijvoorbeeld in de horeca,  de agrarische sector of heeft een eigen onderneming met piekdruktes. Dit verlof is geen recht. U kunt er niet zomaar vanuit gaan dat u het verlof ook toegekend krijgt. Wij hebben in alle gevallen een werkgeversverklaring nodig.
Wij ontvangen het aanvraagformulier èn de werkgeversverklaring graag zes weken van te voren.
Het is wettelijk zo geregeld dat de verlofdagen niet in de eerste twee weken van het schooljaar mogen vallen.

Bezoek aan tandarts of dokter
Voor verlof i.v.m. een bezoek aan tandarts of dokter: dit kunt u doorgeven aan de leerkracht. U hoeft hiervoor geen formulier in te vullen. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.