Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Vakantierooster

Studiedagen & vakanties

Als in het team de ontwikkeldoelen voor het nieuwe jaar bepaald zijn, zoeken we naar gerichte nascholing. Soms voor het hele team, soms voor een deel van de leerkrachten. Afhankelijk van het verplichte aantal lesuren dat onze kinderen per jaar moeten maken, vindt deze nascholing gedeeltelijk onder lestijd plaatsvinden. Dit schooljaar hebben we in overleg met de MR één extra verlofdag gepland op vrijdag 24 december, zodat eenieder Kerstavond vanuit rust kan starten. U vindt de studiedagen en vakanties van dit schooljaar ook terug in onze kalender. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij.

Vakanties & feestdagen

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
  23 t/m 31 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022 (de vrijdag ook vrij)
26 februari t/m 6 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 27 augustus 2022


Studiedagen

Vrijdag 8 oktober 2021
Maandag 6 december 2021
Woensdag 2 februari 2022
Vrijdag 1 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022