Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ouderhulp

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft. We ervaren het als plezierig en belangrijk, wanneer ouders actief zijn in school. De hulp en ondersteuning van ouders is in veel gevallen onmisbaar geworden voor de school. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouderhulp:

  • Ondersteuning bij lesgebonden activiteiten, zoals computerhulp & voorlezen. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de leerkrachten.
  • Ondersteuning bij niet-lesgebonden activiteiten, zoals Kerst & Sinterklaas. Deze activiteiten worden gecoördineerd door werkgroepen die bestaan uit oudercommissieleden en leerkrachten.
  • Meedraaien in werkgroepen, bijvoorbeeld de werkgroep partnerschap & luizencontrole. Deze activiteiten worden gecoördineerd vanuit de directie.
  • Deelname in de oudercommissie of medezeggenschapsraad.


Iedere groep heeft één of twee klassenouders. Is er iets te regelen in de groep, dan kan de leerkracht terugvallen op deze ouder(s). De taken van de klassenouders variëren per groep. Aan het begin van het jaar roept de leerkracht de klassenouders bij elkaar om verwachtingen af te stemmen over de taken en deze te verdelen. Voorbeelden van taken zijn: boeken halen bij de bibliotheek, inrichten van een themahoek, begeleiden bij een excursie, het organiseren van de verjaardag van de leerkracht. De ouderhulp valt altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de school.

Groep 1-2 Sabine Kramer
Patrick en Corine Vellinga
Groep 2-3 Milanie Doornenbal
Silvia van de Vooren
Groep 4 Martine Kalisvaart
Kim Speijers
Groep 5 Eline van de Westeringh
Groep 6 Kirsten van der Valk
Barbara ten Broek
Miranda van Hunnik
Groep 7 Wendy Sleijster
Gerdien van Schaik
Martine Kalisvaart
Groep 8 Monique Bressers
Marieke Frenz
Saskia Hoogakker
Suus Siccama