Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ouderhulp

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft. We ervaren het als plezierig en belangrijk, wanneer ouders actief zijn in school. De hulp en ondersteuning van ouders is in veel gevallen onmisbaar geworden voor de school. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouderhulp:

    • Ondersteuning bij lesgebonden activiteiten, zoals computerhulp & voorlezen. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de leerkrachten.
    • Ondersteuning bij niet-lesgebonden activiteiten, zoals Kerst & Sinterklaas. Deze activiteiten worden gecoördineerd door werkgroepen die bestaan uit oudercommissieleden en leerkrachten.
    • Meedraaien in werkgroepen, bijvoorbeeld de werkgroep partnerschap & luizencontrole. Deze activiteiten worden gecoördineerd vanuit de directie.
    • Deelname in de oudercommissie of medezeggenschapsraad.


Iedere groep heeft één of twee klassenouders. Via een mail aan de nieuwe leerkracht van uw kind, kunt u zichtzelf hiervoor aanmelden. Bij meer geïnteresseerden wordt er geloot. Aan het begin van het jaar roept de leerkracht de klassenouders bij elkaar om verwachtingen af te stemmen over de taken en deze te verdelen. Voorbeelden van taken zijn: boeken halen bij de bibliotheek, inrichten van een themahoek, begeleiden bij een excursie, het organiseren van de verjaardag van de leerkracht. De ouderhulp valt altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de school.

  Definitief aangemeld Reserve
Groep 1/2a Femke Timmer (moeder Niek)
Eva Knoop Onink (moeder Sofie)
Désirée Milder-Jaquet (moeder Niek)
Groep 1/2b Sanne de Wit (moeder Noud)  
Groep 3 Lianne Courbois- Vermeer (moeder Mats)  
Groep 4 Sandra Braun (moeder Ilse)  Nikki Milder (moeder Filippa)
Groep 5 Martine Kalisvaart (moeder Sophie)  
Groep 6 Annelies De Hartog-Le Blanc (moeder Joep)
Germiek Druijff-Verspuij (moeder Marente)
 
Groep 7 Niels le Blanc (vader Sophie)
Eline van de Westheringh (moeder Chris)
 
Groep 8 Katrijn Boshoven (moeder Nikki)