Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ouderhulp

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft. We ervaren het als plezierig en belangrijk, wanneer ouders actief zijn in school. De hulp en ondersteuning van ouders is in veel gevallen onmisbaar geworden voor de school. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouderhulp:

    • Ondersteuning bij lesgebonden activiteiten, zoals computerhulp & voorlezen. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de leerkrachten.
    • Ondersteuning bij niet-lesgebonden activiteiten, zoals Kerst & Sinterklaas. Deze activiteiten worden gecoördineerd door werkgroepen die bestaan uit oudercommissieleden en leerkrachten.
    • Meedraaien in werkgroepen, bijvoorbeeld de werkgroep partnerschap & luizencontrole. Deze activiteiten worden gecoördineerd vanuit de directie.
    • Deelname in de oudercommissie of medezeggenschapsraad.


Iedere groep heeft één of twee klassenouders. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar kunt u bij de leerkracht van uw kind aangeven of u graag klassenouder zou willen zijn. Bij meer geïnteresseerden wordt er geloot. Aan het begin van het jaar roept de leerkracht de klassenouders bij elkaar om verwachtingen af te stemmen over de taken en deze te verdelen. Voorbeelden van taken zijn: boeken halen bij de bibliotheek, inrichten van een themahoek, begeleiden bij een excursie, het organiseren van de verjaardag van de leerkracht. De ouderhulp valt altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de school.