Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Hulp

Ouderhulp

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft. We ervaren het als plezierig en belangrijk, wanneer ouders actief zijn in school. De hulp en ondersteuning van ouders is in veel gevallen onmisbaar geworden voor de school. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouderhulp:

  • Ondersteuning bij lesgebonden activiteiten, bv. computerhulp, voorlezen. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de leerkrachten.
  • Ondersteuning bij niet-lesgebonden activiteiten, bv. kerst, sinterklaas. Deze activiteiten worden gecoördineerd door werkgroepen die bestaan uit oudercommissieleden en leerkrachten.
  • Meedraaien in werkgroepen, bv. luizencontrole, pleinwacht. Deze activiteiten worden gecoördineerd vanuit de directie.
  • Deelname in de oudercommissie of medezeggenschapsraad.


Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop, dat de hulp altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de school valt.