Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Klachtenregeling

We stellen het zeer op prijs dat u uw klachten eerst met de betrokken leerkracht bespreekt. Wanneer u daarover niet tevreden bent kunt u altijd terecht bij onze directeur. Onze directeur is contactpersoon voor de interne klachtenregeling en ook beschikbaar voor klachten van kinderen.
Op de website van Trivium kunt u ons reglement van de klachtencommissie lezen. Het is mogelijk persoonlijk contact op te nemen met onze bestuurder Henk v Dorp op het Bestuurscentrum Trivium, 0488- 420 612, info@trivium-onderwijs.nl

Als u dat fijner vindt, kunt u ook direct terecht bij één van de externe onafhankelijke vertrouwenspersonen die ons bestuur heeft aangesteld:
• Mw. Ellen Burger, tel. 0481 372 620, eaburger@kpnmail.nl
• Dhr. Jaap van der Spek, tel. 026 4723 588, jaapvdspek@planet.nl

Mochten bovenstaande stappen niet hebben geleid tot een oplossing, dan zijn er nog de volgende mogelijkheden:
• Landelijke Klachtencommissie: Postbus 694, 2270 AR Voorburg, 070-3481230
• Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900-1113111