Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Wij vinden het niet in belang van uw kind of uzelf wanneer u te lang blijft rondlopen met vragen, problemen of klachten. Voor kleine en grote klachten moet er op school iemand zijn die u kunt vertrouwen. Iemand die goed naar u luistert en advies geeft. Voor leerlingen en ouders zijn dat in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de schoolleider. Als een probleem in dit contact niet goed wordt opgelost, kunt u een klacht indienden. Hiervoor is een uitgebreide klachtenprocedure, die vastgelegd is in de klachtenregeling. Deze kunt u terugvinden op de website van Stichting Trivium.

Het is goed om te weten dat er op en buiten onze school contactpersonen zijn waar elke ouder, kind of leerkracht een beroep op kan doen als ze problemen hebben waar ze niet met iedereen openlijk over willen of durven praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. Ageeth de Kleine is onze interne vertrouwenspersoon en kan u adviseren met wie u het best in gesprek kunt gaan: tel 026-4722576, a.dekleine@julianaschoolheteren.nl

Indien noodzakelijk kunt u, na het invullen van het klachtenformulier, worden doorverwezen naar één van de twee externe vertrouwenspersonen voor Stichting Trivium. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van Trivium zijn dat: Mw. Ellen Burger, tel. 0481 372 620, eaburger@kpnmail.nl of Dhr. Jaap van der Spek, tel. 026 4723 588, jaapvdspek@planet.nl