Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Oudercommissie

Onze oudercommissie is een zeer betrokken en enthousiaste groep ouders, die het team ondersteunt bij het bedenken, uitvoeren en financieel ondersteunen van activiteiten op school. Zij zullen hierbij ook de andere ouders van de school motiveren en betrekken. Zo ontstaat een leefgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen én ouders samenwerken aan een schoolperiode die voor de kinderen onvergetelijke herinneringen opbouwt. De leden van de OC voelen zich ambassadeurs van de school. De financiële middelen bestaan uit de ouderbijdrage en de opbrengsten van de schoolmarkt. De samenstelling van de OC en meer informatie kunt u vinden onder de kop ‘oudercommissie’ op onze website. Als u het leuk vindt om ook iets te betekenen in de organisatie van activiteiten op school, kunt u zich beschikbaar stellen voor de OC. De OC is te bereiken via oc@julianaschoolheteren.nl

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag, dat door de ouders aan de school betaald wordt. Deze bijdrage is vrijwillig en wij hopen dat u van harte wilt bijdragen. Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld op €22,50,- en wordt besteed aan activiteiten die het schoolleven van een kind memorabel maken: sinterklaasfeest, Kerst, paaslunch, startactiviteiten, excursies, sportdag. De kosten voor het schoolreisje worden apart betaald aan het einde van het schooljaar, omdat de school deze activiteit zelf organiseert. In het najaar krijgt u hierover een brief van de oudercommissie, die het budget namens de school int en beheert.

Leden
oc@julianaschoolheteren.nl

Voorzitter: Nikki Milder en Desiree Bosveld
Penningmeester: Michelle Haverkamp en Roy Milder
Secretaris: Eef Nijenhuis
Overige oudergeleding: Nicole Timmer, Laura Philipsen, Joram Hulzebosch, Romy Thomassen
Personeelsgeleding: Simona Teunissen

Lees hier de brief van de OC aan nieuwe ouders.