Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Oudercomissie

De Ouder Commissie (OC) is een groep betrokken en enthousiaste ouders die het team ondersteunt bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten op school. Zij zullen hierbij ook de andere ouders van de school motiveren en betrekken. Zo ontstaat een leefgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen én ouders samenwerken aan een schoolperiode die voor de kinderen onvergetelijke herinneringen opbouwt. De leden van de Ouder Commissie voelen zich ambassadeurs van de school. Zij horen en zien veel van de school en kunnen daarom een goed beeld geven van hoe onze school in elkaar steekt. Daarom kunnen zij dat wat leeft op het plein soms ook beter plaatsen en uitleggen. We vinden het fijn dat deze ouders directie en MR weten te vinden wanneer er op school wat ontevredenheid en zorg te horen is. We kunnen dit dan gauw proberen op te lossen.

De Ouder Commissie int namens de school de ouderbijdrage. De OC stelt in overleg met de directeur jaarlijks in juni een begroting op voor deze ouderbijdrage. Vervolgens wordt in de MR de hoogte van de ouderbijdrage voor dat jaar vastgesteld. De penningmeester legt schriftelijk verantwoording af aan ouders over de besteding van het geld.

Als u het leuk vindt om ook iets te betekenen in de organisatie van activiteiten op school, kunt u zich beschikbaar stellen voor de OC. De OC is te bereiken via oc@julianaschoolheteren.nl
Maar u kunt natuurlijk ook één van de leden aanspreken.

Leden:
Gerdine Taks (voorzitter)
Marjan Gaasbeek
Leonie Jansen
Christel Pijnappel
Barbara ten Broek,
Eef Nijenhuis,
Jessica Buijing,
Arne van de Valk
Daniël Steens

Vanuit school:
Carla van Kempen