Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Oudercomissie

Onze oudercommissie is een zeer betrokken en enthousiaste groep ouders, die het team ondersteunt bij het bedenken, uitvoeren en financieel ondersteunen van activiteiten op school. Zij zullen hierbij ook de andere ouders van de school motiveren en betrekken. Zo ontstaat een leefgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen én ouders samenwerken aan een schoolperiode die voor de kinderen onvergetelijke herinneringen opbouwt. De leden van de OC voelen zich ambassadeurs van de school. De financiële middelen bestaan uit de ouderbijdrage en de opbrengsten van de schoolmarkt aan het begin van het schooljaar. De samenstelling van de OC en meer informatie kunt u vinden onder de kop ‘oudercommissie’ op onze website. Als u het leuk vindt om ook iets te betekenen in de organisatie van activiteiten op school, kunt u zich beschikbaar stellen voor de OC. De OC is te bereiken via oc@julianaschoolheteren.nl

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind dat door de ouders aan de school betaald wordt. Het bedrag per kind is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 22,50,- en wordt besteed aan activiteiten die het schoolleven van een kind extra herinneringen meegeven. In oktober krijgt u hierover een brief van de oudercommissie die het budget namens de school int en beheert. Het bankrekeningnummer is: NL81RABO0315127929 ten name van St. Trivium, oudercommissie Julianaschool Heteren. Op de website onder downloads vindt u het financieel beleid en de besteding van het budget van dit schooljaar. De kosten voor het schoolreisje liggen, afhankelijk van de bestemming, tussen de 20 en 30 euro per kind.

Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. De contactgegevens vindt u op de laatste pagina van de schoolgids.

Leden:

Gerdine Taks (voorzitter)
Marjan Gaasbeek
Christel Pijnappel
Barbara ten Broek
Eef Nijenhuis
Jessica Buijing
Arne van de Valk
Daniël Steens
Melissa van Veldhuijsen
Michelle Haverkamp

Personeelsgeleding:
Carla van Kempen

   


Lees hier de brief van de OC aan nieuwe ouders.