Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Actief Partnerschap

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport. De KJS zet zich in om de samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht te versterken. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat centraal. We hebben ook een werkgroep partnerschap, waar zowel ouders als leerkrachten samen verschillende thema’s bespreken en plannen ontwikkelen om het partnerschap nog meer te verdiepen. Wilt u graag deelnemen? Schroom dan niet om dit kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind of directie.

Het is altijd mogelijk om ons aan te spreken met uw vragen of opmerkingen. Misschien maakt u zich zorgen of heeft u een goed idee. We werken het liefst op afspraak, zodat we echt tijd voor u hebben. U kunt ons hierover mailen. Wilt u bij dringende zaken na school even bij ons binnenlopen om afspraken te maken over het vervolg?