Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Onze identiteit

Wij zijn een modern christelijke school

De Koningin Julianaschool is een moderne, christelijke basisschool. De mensen die bij ons werken onderschrijven deze identiteit. Dit houdt voor ons in dat we onderwijs geven vanuit een christelijke geloofsovertuiging en de daaruit voortvloeiende waarden en normen. Wederzijds respect, liefde voor de ander, gelijkwaardigheid en oog voor de maatschappij. Iedereen mag zijn wie hij is. Iedereen die zich thuis voelt bij ons is van harte welkom! Er is plaats voor andere geloofsopvattingen en culturen, zolang wederzijds respect leidend is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen deelnemen aan een samenleving, zoals die op dit moment is, in al zijn verscheidenheid.

Hoe ziet u dit terug in onze school?

Wij willen dat ieder kind zich erkend en gezien voelt. Daarom begroeten wij iedere ochtend ieder kind dat onze klas binnenkomt. Wanneer de bel is gegaan starten wij de schooldag met een opening a.d.h.v. de methode Trefwoord. Dit kan een lied, een verhaal of een gebed zijn, in de vorm van een kringgesprek, een filmpje of opdracht. Voor de lunch is er een kort moment van stilte. Drie keer per jaar is er een korte viering, voorbereid door de kinderen. De werkgroep identiteit nodigt ieder jaar een dominee uit voor het mede vormgeven van een viering. Wij vieren op school met elkaar de Christelijke feestdagen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich bewust zijn van de betekenis van deze dagen. Om deze betekenis door te vertalen naar onze hedendaagse maatschappij staan vieringen in het teken van goed burgerschap, soms met een maatschappelijke activiteit, soms in samenwerking met de kerk.