Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ons onderwijsaanbod

Visie op leren
Op onze school leiden we kinderen op tot zelfverantwoordelijke en respectvolle kinderen met een sterke basis. Dit doen we door de leerlingen een mooie combinatie van eigenschappen bij te brengen: sterke basisvaardigheden in taal en rekenen, capaciteiten en kennis om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving, focus op creatieve talentontwikkeling en ondersteuning van een gezonde levensstijl.

Onderwijskundige pijlers
Het doel van ons onderwijs is uitgesplitst in vier pijlers:

  1. Basisvaardigheden
   Taal (lezen en schrijven), rekenen en Engels
   Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen. We zorgen voor kennis en leren dit toe te passen. We hebben het streven dat iedere leerling goed kan lezen en rekenen wanneer het onze basisschool verlaat. Tevens geven wij Engels van groep 1 t/m 8.

  2. Talentcircuit
   Opleiden tot creatieve denkers en doeners
   Door middel van talentcircuits van groep 1 t/m 8 besteden we aandacht aan de volgende vaardigheden: onderzoeken, hulp vragen, samenwerken, improviseren, experimenteren, creativiteit en innovatief denken. Kinderen krijgen de ruimte om vanuit eigen ideeën en interesses aan de slag te gaan. Het talentcircuit bestaat uit workshops voor alle leerlingen, waarbij we groepen mixen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld aan de slag met koken, kunst & cultuur, beeldende vorming, dans, muziek, techniek en wetenschap. Hier past een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding bij. We organiseren dit schooljaar vier cycli van drie weken.

  3. Vreedzame School
   Up-to-date burgerschapsonderwijs
   Wij mogen ons met recht een echte Vreedzame School noemen. Onze school is eigenlijk een soort mini-samenleving, waarin leerlingen deze vaardigheden in een veilige omgeving kunnen oefenen. Kritisch denken, sociale veiligheid, digitale geletterdheid en samenwerkend leren heeft een vaste plek in het leerplan en de lesinhoud sluit naadloos aan bij het wetsvoorstel Burgerschap. Binnen de Vreedzame School aanpak worden kinderen opgeleid om verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en elkaar. Dit doen we binnen een sfeer waarin zorgzaamheid en respect centraal staan. Centraal staat de eigen kracht en het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat doen zij in de klassenvergadering en de leerlingenraad. De klas en de school zijn op die manier een ideale oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. We leren de kinderen dat conflicten horen bij het leven en hoe we samen conflicten kunnen oplossen. Kinderen kunnen hierin worden ondersteund door leerling mediatoren uit groep 7 & 8.

  4. Gezonde levensstijl
   Sport, bewegend leren en gezonde voeding
   Wij stimuleren een gezonde levensstijl en daar hoort spelen en bewegen ook bij. Met de juiste inrichting, begeleiding en het activiteitenaanbod worden onze leerlingen uitgedaagd om deel te nemen aan vrij spelen en bewegend leren. Hierbij kunt u denken aan rekenactiviteiten op het speelplein, zoals de tafels oefenen met een bal. Bewegend leren draagt bij aan een betere opslag van de lesstof in het geheugen. Op ons schoolplein bevindt zich een watertap om lekker uit te drinken. In de ochtend eten we fruit en groente tijdens de eerste pauze. Tot slot hebben wij een vakdocent bewegingsonderwijs die twee keer per week zorgt voor een uitdagend en passend bewegingsaanbod per groep.

Het jonge kind
Kinderen in groep 1-2 leren op een andere manier dan oudere kinderen. Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het jonge kind. Hierdoor krijgt het jonge kind steeds meer grip op de wereld om zich heen. De leerkracht biedt voor het kind betekenisvolle en uitdagende activiteiten aan binnen thema's in samenhang met de gewenste doelen. Instructie wordt op niveau gegeven, kijkend naar wat nodig is. Tevens zorgt de leerkracht voor een onderwijsaanbod dat het spel van een kind stimuleert. Ook in groep 3 ligt de nadruk op het aanbieden van uitdagende activiteiten passend bij het thema van een bepaalde periode, waardoor de overgang van groep 2 naar groep 3 op een natuurlijke wijze verloopt.

Leerstofjaarklas en differentiatie
Onze school kiest voor een modern jaarklassensysteem, waarbij er aandacht voor ieder kind is en kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Bij tutor lezen, Engels en het talentcircuit wordt groepsdoorbroken gewerkt.