Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Pedagogisch klimaat

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Pas dan komen ze toe aan het optimaal benutten van hun mogelijkheden. Een duidelijke en vooral voor leerlingen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij waardevol. Het team van de Julianaschool werkt samen aan de preventie van gedragsproblemen. De Vreedzame School is hiervoor een krachtig middel en vormt een stevige basis voor het realiseren van een positief pedagogisch klimaat. Tevens worden de volgende zaken ingezet door het team:

  • Heldere gedragsverwachtingen hanteren.
  • Het positief bekrachtigen van gewenst gedrag.
  • Duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag in de klas en op school.
  • Een opgeruimde en prikkelarme omgeving.
  • Het toepassen en concretiseren van de 7 regels per groep.


Sociale veiligheid en pestcoördinatoren

Wij zijn een sociaal veilige school en willen dit graag blijven. We behalen grote winst door preventief te investeren in een sfeer waarin respect centraal staat en verschillen mogen bestaan. Ongewenst gedrag en pesten krijgen zo minder kans om te ontstaan. Ook kijken we naar ons eigen gedrag, omdat voorspelbaarheid van ons gedrag belangrijk is voor onze leerlingen. We hebben onze aanpak (inclusief gedrags- en pestprotocol) beschreven in ons protocol Sociale veiligheid, dat u kunt terugvinden bij downloads.

Regels en afspraken
Goed gedrag is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend en gemakkelijk. Het vraagt van leerkrachten dat zij duidelijk zijn in hun verwachtingen, goed gedrag oefenen en de naleving ervan consequent bewaken. We zijn ervan overtuigd dat alle kinderen goed gedrag kunnen leren. We hanteren drie kapstokregels:

  1. We zorgen voor een rustige en veilige omgeving.
  2. We gaan netjes om met onze en andermans spullen.
  3. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om.


Onderstaande huisregels en zelfgemaakte groepsafspraken concretiseren de kapstokregels van de Vreedzame School. In iedere groep is soms een meer intensieve begeleiding nodig voor enkele kinderen. Dit kan uiteraard niet zonder contact met ouders en het op één lijn brengen van de aanpak thuis en op school. Dit is altijd maatwerk.

De zeven huisregels
Op onze school spelen, leren en werken we samen. We vinden het belangrijk dat leerkrachten prettig kunnen werken, want dan kunnen leerlingen ook fijn leren en spelen. We hanteren hierbij zeven huisregels, voor alle leerkrachten, kinderen en ouders. Wanneer je merkt dat iemand de regel even is vergeten, mag je elkaar daar best op aanspreken. Zo houden we het fijn en veilig op school.

De zeven regels voor onze teamleden
We delen met elkaar de liefde voor ons vak en de zorg voor onze leerlingen en de school. Het vergroten van ons vakmanschap in een professionele cultuur streven wij na. Teamleden van onze school:

      1. Investeren in de relatie ouder-kind-leerkracht.
      2. Dragen de visie, missie en slogan uit.
      3. Zijn een teamspeler; iedere dag.
      4. Zien Passend Onderwijs als teamprestatie.
      5. Zijn aanspreekbaar en spreken aan.
      6. Benutten eigen kwaliteiten en waarderen die van een ander.
      7. Werken actief mee aan ontwikkelingen.


De zeven regels voor onze leerlingen

We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich bij ons thuis voelt en prettig kan leren en spelen. We gebruiken hierbij zeven regels. Wanneer je merkt dat iemand de regel even is vergeten, spreek je elkaar daar vriendelijk op aan. Zo houden we het fijn en veilig op school. Leerlingen op onze school:

      1. Zijn aardig en behulpzaam.
      2. Lossen conflicten samen op.
      3. Luisteren naar alle juffen en meesters.
      4. Zijn trots op hun eigen talent en waarderen die van een ander.
      5. Zorgen goed voor alle spullen.
      6. Spelen en leren met plezier.
      7. Wandelen door de school.


De zeven regels voor onze ouders

We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om het partnerschap tussen ouders en school te bevorderen, hebben we zeven verwachtingen van ouders. Ouders met leerlingen op onze school:

      1. Investeren in de samenwerking tussen ouder-kind-leerkracht.
      2. Hebben respect voor onze identiteit.   
      3. Waarderen de deskundigheid van de leerkracht.
      4. Nemen deel aan oudercontactmomenten.
      5. Zorgen dat hun kind op tijd op school is.
      6. Lezen de nieuwsbrief en de Parro berichten die verstuurd worden.
      7. Stimuleren fruit in de ochtend en geven bekers en bakjes mee.