Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Het team

Ons onderwijsteam

Het team van de Julianaschool bestaat uit een mix van jonge, ervaren en doorgewinterde leerkrachten; ieder met eigen specifieke talenten en allen enthousiast, bewust van hun onderwijstaak en gedreven door hun liefde voor de kinderen.


 

Managementteam   Directeur Esther Gunsing Dagelijkse leiding en eindverantwoordelijk di, woe, do en vrij
Bouwcoördinator onderbouw Ingrid van der Heijden Coördinator groep 1-4
Medeverantwoordelijk schoolbeleid
ma, di, woe-mi (of do-mi)
Bouwcoördinator bovenbouw Yolanda Blokzijl Coördinator groep 5-8
Medeverantwoordelijk schoolbeleid
woe t/m vrij
Leerlingenzorg Intern begeleider Thea van IJsseldijk Adviserende en begeleidende rol t.a.v. het onderwijsproces en de ondersteuningsstructuur.
di, woe, do, vrij
Groepsleerkrachten        Groep 1-2A Carla van Kempen
Irene Bollen
di, woe, do, vrij
ma
Groep 1-2B Helen van Mourik
Irene Bollen
ma, di, woe
do, vrij
Groep 3 Ingrid van der Heijden
Mandy Mombarg
ma, di
woe, do, vrij
Groep 4-5 Simona Teunissen
Thea van IJsseldijk
ma, di, do, vrij
woe
Groep 6 Maake van der Burg
Amanda van Ingen
ma, di, woe
do, vrij
Groep 7 Ageeth de Kleine
Yolanda Blokzijl
ma, di
woe, do, vrij
Groep 8 Marja Termijtelen
Thea van IJsseldijk
ma, di, woe, do
vrij
Flexibele leerkracht Maaike van der Burg di en do voor ambulante dagen
Ondersteuning Onderwijsassistente Sonja Weggemans Ondersteuning kinderen Klimklas remedial teaching. (Ma t/m vrij)
Specialist  ICT-coördinator Mandy Mombarg woe, do, vrij
Meer en hoogbegaafdheid Simona Teunissen Klimklas ontwikkelingsvoorsprong
do
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs Anja van Dijk ma, do
Conciërge   Ronald Leeuw ma-mi en do-mi
Interne vertrouwenspersoon   Ageeth de Kleine ma, di
Afstudeerstudent Eindstage groep 4 Lisette Torn Broers ma, di, woe vanaf 01-02-2020

 

Stagiaires

Onze school vormt samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Professionele Leergemeenschap (PGL) waar studenten stage kunnen lopen. Dit betekent dat studenten van zich bij ons verder ontwikkelen in hun proces naar leerkracht. In een PGL is er sprake van een tweezijdige leerplek: de studenten komen informatie halen om zich verder te bekwamen, maar komen ook informatie brengen vanuit de nieuwe ontwikkelingen die zij leren. Ieder jaar ontvangt onze school studenten van de PABO. We geven ze de gelegenheid om in een groep gedurende een aantal dagen per week te werken aan hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. Thea van IJsseldijk is opgeleid tot Interne Coach Opleider (ICO). We vinden het belangrijk dat stagiaires zich welkom voelen en tijdens hun leertraject volwaardig deel uitmaken van het team.